නවකවද ගැටුම පිළිබද විද්‍යාර්ථීන්ගේ අදහස් බිදක්…

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නවකවදයට අදාළ වරදක් සම්බන්ධව පළමු වසර විද්‍යාර්ථිනයක විසින් කළ පැමිණිල්ලකට අනුව විද්‍යාර්ථීන් සත්දෙනෙකු පසුගිය දා පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලදී. ඒ පිළිබද විශ්වවිද්‍යාලයේ නොක් පුවත්පත වෙත විද්‍යාර්ථයින් කිහිප දෙනෙකු දැක් වූ අදහස් මෙසේ සටහන් කරමු.
නවකවදය ඉතා දරුණුවට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නැහැ. සිදු කෙරෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට නවක ළමයි හුරුකර ගැනීමක්. ඒ සදහා ශරීරය වැසෙන ලෙස ඇඳුම් ඇදීම හා කොණ්ඩය මැදින් බෙදා ගෙතීමට පවසනවා. ඒ මගින් සියලු දෙනාගේ සමානාත්මතාවය හා පළමු වසර සිසුන් පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයට අනුගත වී උප සංස්කෘතිය පිලිබඳ දැන ගැනීම අලුත් අත්දැකීමක් වෙනවා මෙන් ම අනවශ්‍ය ගැටලු ඇති වීමෙන් වළකිනවා. වැස්සකටවත් විශ්වවිද්‍යාලයට ආපු නැති අය විශ්වවිද්‍යාල උප සංස්කෘතිය හදුනාගෙන නැති එක කනගාටුවට කාරණයක්. එවැනි අය නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. - මධුෂිකා,සමාජ විද්‍යා පිඨයREAD MORE